DRAMA ATÖLYESİ

Drama eğitimi almış psikologlarımız ile sunacağımız bu atölyemiz de;
- Drama ile kendini ifade edebilme
- Diksiyon gelişimi
- Odaklanma ve konsantrasyon gelişimi
- Okuma hızının yükselmesi
- Sanatsal bir çalışma içinde olma
- Grup çalışmasına yatkınlık
- Hafıza gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.